Encouraging people around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Ron Tilden

 
Gebaseerd op Filippenzen 4:8. Verder is er aandacht
besteed aan Romeinen 12:2 en HebreeŽn 12:1-2.
 

Alles wat waar is

 Alles wat waar, juist, edel en puur is,
richt je aandacht hierop.
Respect, goedheid, lieflijkheid, deugdzaamheid:
zet je daar ook voor in.

Beheers hart en gedachten, verlang en streef
naar al wat waar, juist, edel en puur is.

Jezus is heilig, goed en zachtaardig,
richt je ogen op Hem,
want Hij is eerlijk en wijs:
eeuwig leven en hoop dankzij Hem.

Niemand, niets evenaart Zijn opoffering!
Jezus is heilig, goed en zachtaardig.

Alles wat waar, juist, edel en puur is,
richt je aandacht hierop.
Respect, goedheid, lieflijkheid, deugdzaamheid:
zet je daar ook voor in.

Beheers hart en gedachten, verlang en streef
naar al wat waar, juist, edel en puur is.

 

Literal translation of All That Is True:

All that is true, just/right, noble and pure,
focus your attention on this.
Respect, goodness, loveliness, decency:
dedicate yourself to these.

Control heart and thoughts, longing for and pursuing
to all that is true, just/right, noble and pure.

Jesus is holy, good and gentle/mild,
fix your eyes on Him,
because He is honest and wise:
eternal life and hope thanks to Him.

No one, nothing equals His sacrifice!
Jesus is holy, good and gentle/mild.

 


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

 

Copyright 2017,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail