Encouraging saints around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO, gezongen]

[Bladmuziek (canon)]

[Bladmuziek (SATB)]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Bob Sorem


Een canon voor 4 partijen.
Dezelfde melodie wordt ook gebruikt in "In Bethlehem",
"Doxologie canon #2", "Het tragisch lot"
en "Zon en schild".
 

Genade, lieflijk is uw klank

Genade, lieflijk is uw klank,
een dwaas reddend die niks verdiende:
ik was verloren, maar bleef gespaard,
was blind, maar ben nu ziende.

Genade trof mijn roerig hart,
gelijktijdig onrust verlichtend.
Genade kwam in al zijn pracht
op 't uur dat 'k me tot Hem richtte.

Gevaar, gezwoeg en hinderlaag
ben 'k heelhuids doorgekomen.
Genade bracht m'_in veiligheid,
naar waar Uw koninkrijk kome.

Als wij daar tienduizend jaar zijn geweest,
verlicht als een heldere zon,
luid zingend van Gods glorie en roem,
niet minder dan toen het eerst begon.

Literal translation of Amazing Grace Round:

Grace, sweet is your sound,
saving a fool who deserved nothing:
I was lost, but was spared,
was blind, but now I'm seeing.

Grace struck/hit my turbulent heart,
simultaneously alleviating unrest.
Grace came in all his splendor
at the time I turned myself to Him.

Danger, drudgery and ambush
I got through unharmed/unscathed.
Grace brought me to safety,
to where Thy kingdom come.

Wen we've been there ten thousand years,
lit up like a bright sun,
loud singing of God's glory and fame,
no less than when it first began. 


 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Lyrics  by John Newton, music by Ralph Merrifield

Copyright 2004,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail