Encouraging people around the world since 1991 !!

 Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands
 

[KARAOKE VIDEO versie 1]

[KARAOKE VIDEO versie 1 - gezongen]

[KARAOKE VIDEO versie 2]

[KARAOKE VIDEO versie 2 - gezongen]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke versie 1]
sequenced by: Michael Jester

[Midi-karaoke versie 2]
Sequenced by: Victor Stockman

 
Een lied in toonsoort C, God blij en eerbiedig dankend.
Hier wordt een calypso-stijl gebruikt,
vrolijke Cara´bische dansmuziek.

 

Prijs de Heer

 Prijs de Heer, o mijn ziel,
met alles binnen in mij.
Prijs de Heer, o mijn ziel en vergeet niet
dat je Hem telkens nodig hebt.

Hij geeft ons Zijn daag'lijks brood,
daag'lijks brood, daag'lijks brood.
Hij geeft ons Zijn daag'lijks brood,
en een rustplaats voor ons hoofd,
en een rustplaats voor ons hoofd.

Met familie en vrienden, vrienden, vrienden,
met z'n allen bij elkaar,
ervaar liefde van dierbaren,
ervaar liefde van dierbaren.

Liefde en genade, vreugde, vrede:
dit alles ontvangen wij
overvloedig van de Heer,
overvloedig van de Heer.

Literal translation of Bless The Lord (calypso):

Praise the Lord, o my soul,
with all that is within me.
Praise the Lord, o my soul and don't forget
that you need Him again and again.

He gives us His daily bread,
daily bread, daily bread.
He gives us His daily bread,
and a resting place for your heads,
and a resting place for your heads,
and a resting place for your heads.

With family and friends, friends, friends,
all together with each other,
experience love of loved ones,
experience love of loved ones.

Love and grace, joy, peace:
all this we receive
abundantly from the Lord,

abundantly from the Lord.


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

  

Copyright 1991, Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail