Encouraging saints around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands
 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke file (sopraan)]
[Midi-karaoke file (tenor)]
Beide midi's gemaakt door: Bob Sorem

 
De woorden van Johannes 3:16.
Van deze tekst is ook een canon gemaakt.
 

Want God had de wereld zo lief

handgebaren

Want God 
(wijs met de vingers naar boven)
had de wereld 
(teken een grote cirkel met je armen, van onder naar boven)
zo lief 
(maak een hart met je vingers)
dat Hij  (wijs met de vingers naar boven)
Zijn enige Zoon
 (vorm met je armen een kruis)
gegeven heeft,   (strek beide handen naar buiten alsof je een geschenk geeft)
opdat ieder die in Hem gelooft  (klop zachtjes op je hart)
niet verloren gaat,  (schud met je vingers alsof je 'nee' zegt)
maar eeuwig leven heeft.  (hef langzaam beide armen omhoog in aanbidding)

Want God  (wijs met de vingers naar boven)
had de wereld 
(teken een grote cirkel met je armen, van onder naar boven)
zo lief 
(maak een hart met je vingers)
dat Hij  (wijs met de vingers naar boven)
Zijn enige Zoon  (vorm een hart met je vingers)
gegeven heeft.   (strek beide handen naar buiten alsof je een geschenk geeft)

Literal translation of For God So Loved The World:

The literal words of the Dutch Scripture.


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Copyright 2018,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail