Encouraging people around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[KARAOKE VIDEO (country)]

[Bladmuziek]  [Bladmuziek (SATB)]

[Midi-karaoke file]    [Midi-karaoke (country)]
Beide gemaakt door: Elton Smith

 
Kerstlied gebaseerd op Jesaja 9:6 en MatteŁs 1:21-23.
 

Zijn naam zal zijn

 Zijn naam zal zijn
Eeuwige Vader, Sterke God.
Zijn naam zal zijn
Wonderbare Raadsman, Vredevorst.

Zijn naam is Jezus,
Hij zal de zonden weg doen van ons,
Zijn naam Immanuel, God met ons.

Hij wordt genoemd
Eeuwige Vader, Sterke God.
Hij wordt genoemd
Wonderbare Raadsman, Vredevorst.

Zijn naam is Jezus,
Hij neemt de zonden van ons op zich,
Zijn naam Immanuel, God met ons,
Zijn naam Immanuel, God met ons.

Lof aan Uw naam
Eeuwige Vader, Sterke God.
Lof aan Uw naam
Wonderbare Raadsman, Vredevorst.

Wij gaan voor Jezus,
want Hij bevrijdt Zijn mensen van schuld,
wij gaan voor Immanuel, God met ons,
wij gaan voor Immanuel, God met ons.

 

Literal translation of He Shall Be Called:

His name will be
Everlasting Father, Mighty God.
His name will be
Wonderful Counselor, Prince of Peace.

His name is Jesus,
He will do away our sins,
His name Immanuel, God with us.

He is called
Everlasting Father, Mighty God.
He is called
Wonderful Counselor, Prince of Peace.

His name is Jesus,
He takes the sins of us,
His name Immanuel, God with us,
His name Immanuel, God with us.

Praise Your name
Everlasting Father, Mighty God.
Praise Your name
Wonderful Counselor, Prince of Peace.

We go for Jesus,
for He frees His people from guilt,
we go for Immanuel, God with us,
we go for Immanuel, God with us. 


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

  

Copyright 1990,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail