Encouraging saints around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Bob Sorem

 
Dit is een, zoals de schrijver van dit lied het zo mooi
noemt, "heilige blues vertolking van Psalm 1".
Het doet mij een beetje denken aan een mysterieus
lied van The Doors uit de jaren '70.
 

Gezegend is hij

Vermijd slechte mensen, sta niet bij de zondaars,
zit niet bij de spotters: hun weg loopt ten einde.

Refrein:
Gezegend is hij,
gezegend is hij,
die immer naleeft
de wet onzer Heer.

Hij is als een boom die gevoed wordt door water,
vrucht draagt in de oogsttijd en zijn blad verwelkt nooit.

Wie rechtvaardig wandelt, die zal Hij belonen,
niet voor wettelozen: ze zijn op weg naar rampen.

 

Literal translation of How Blessed Is The Man:

Avoid bad people, don't stand with the sinners,
don't sit with the scoffer: their way is ending.

Blessed is he,
blessed is he,
who always fulfills
the law of our Lord.

He is like a tree, which is fed bij water,
bears fruit at harvest time and its leaf never withers.

He who walks righthously, He will reward,
not the wicked: they are headed for disaster.


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Copyright 2001, Ralph Merrifield   (written 1994)
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail