Encouraging saints around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen (tweestemmig)]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Bob Sorem

 
Gebaseerd op Psalm 36:6-10.
Een lied met dezelfde titel en bijna dezelfde tekst,
maar een andere melodie vind je HIER.
 

Hoe kostbaar is Uw liefde

Uw liefde, Heer, is hoog als de hemel,
Uw trouw reikt tot aan het wolkendek,
Uw gerechtigheid is als de grootste bergen,
Uw oordeel zo recht, zo wijs.

Hoe kostbaar is Uw liefde, God,
in de schaduw van Uw vleugels schuilen wij.
We drinken van Uw rivier van groot genot,
U bent de levensfontein,
door Uw licht zien wij licht.

Literal translation of How Precious Is Your Love:

Your love, Lord, is high as the heavens,
Your faithfulness reaches to the cloud cover,
Your righteousness is like the biggest mountains,
Your judgment so right, so wise.

How precious is Your love, God,
in the shadow of Your wings we take shelter.
We drink from Your river of great joy,
You are the fountain of life,
through Your light we see light.


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Copyright 1992,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail