Encouraging saints around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO versie 1]

[KARAOKE VIDEO versie 2]

[KARAOKE VIDEO versie 2 - gezongen]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke versie 1]
Sequenced by: Leif Thiborg

[Midi-karaoke versie 2]
Sequenced by: Bob Sorem

 
Ralph heeft dit lied geschreven na het overlijden van zijn moeder,
nadat zijn vrouw hem het gedicht "He maketh no mistake" uit 1932
van A.M. Overton, pastor van een kerk in Mississippi, had laten lezen.
Toen de vrouw van Overton zwanger was van hun vierde kind
en daarna zou bevallen, traden er complicaties op en zowel
moeder als kind stierven. Tijdens de uitvaartdienst vroeg de
dienstdoende priester waarom hij tijdens de dienst aantekeningen maakte.
Daarop overhandigde Overton hem dit gedicht. Meer info:
http://www.churchlead.com/mind_wanderings/view/1630/he_maketh_no_mistake
   
 

Aan mijn Vaders hand

 Mijn Vaders weg is smal en zwaar,
mijn hart bonst van verdriet,
maar in mijn ziel ben 'k blij dat 'k weet:
een fout die maakt Hij niet.

Mijn levensdroom spat ruw uiteen,
mijn hoop neemt langzaam af,
maar toch vertrouw ik op mijn Gids,
die koers houdt met Zijn staf.

Refrein:
'k Zal Hem loven tijdens droogte,
voor de regen prijs ik Hem,
van de zwartste nacht tot de schoonste ochtend,
luist'rend naar Zijn stem.
Ik schuil bij Hem tijdens onheil
als Hij Zijne vleugels spant.
Door 't geloof alleen blijft Hij dicht bij me,
veilig houd ik koers... aan mijn Vaders hand.

De nacht schijnt* zwart en het lijkt net
alsof de dag wegvliedt;
ik klem mij vast, geloof in Hem,
een fout die maakt Hij niet.

Er is zo veel dat ik niet zie,
vertroebeld is mijn zicht;
maar wat gebeurt, 'k vertrouw op Hem,
Hij is 't waarop 'k me richt.

Refrein

Mijn Vaders weg is smal en zwaar,
mijn hart bonst van verdriet,
maar in mijn ziel ben 'k blij dat 'k weet:
een fout die maakt Hij niet.

Als Hij weldra de mist optrekt,
mij helder maakt van geest,
blijkt heel de weg, hoe donker ook:
nooit is Hij fout geweest.

Refrein

Laatste refrein:
'k Zal Hem loven tijdens droogte,
voor de regen prijs ik Hem,
van de zwartste nacht tot de schoonste ochtend,
luist'rend naar Zijn stem.
Ik schuil bij Hem tijdens onheil
als Hij Zijne vleugels spant.
Door 't geloof alleen blijft Hij dicht bij me,
veilig houd ik koers aan mijn Vaders hand.

* "schijnt" zou je kunnen vervangen door "lijkt", maar kan ook gezien worden
in de zin van een zwart licht (mocht het duister kunnen schijnen) en het licht komt erbij,

dan zal het licht altijd winnen. Dat leek me een leuke woordspeling.

 

Literal translation of In My Father's Hands:

My Father's way is narrow and difficult,
my heart throbs with grief/sorrow,
but in my soul I'm glad I know:
He does not make a mistake.

My dream of life explodes brutally,
my hope decreases slowly,
but still I trust my Guide,
who keeps direction with His rod.

I will praise Him during drought,
for the rain I'll praise Him,
from the darkest night to the purest morning,
listening to His voice.
I trust in Him (take shelter) during disaster
when He stretches His wings.
By faith alone He stays close to me,
safely I'll keep direction... holding my Father's hand.

The night seems (or: shines) black and it looks like
the day flees (away);
I'm clamping myself, belief in Him,
He does not make a mistake.

There is so much I do not see,
my sight/view is clouded/misty;
but whatever happens, I'll trust Him,
I'm focusing on Him.

My Father's way is narrow and difficult,
my heart throbs with grief/sorrow,
but in my soul I'm glad I know:
He does not make a mistake.

When the fog disappears soon,
clears my mind,
all the way He proves, no matter how dark:
He never makes a mistake.
 


 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

 

Verses by A. M. Overton (He Maketh No Mistake), altered. 
Music & Chorus by Ralph Merrifield.  Copyright 2008,  Ralph Merrifield

New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail