Encouraging people around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands
 

[KARAOKE VIDEO 1]

[KARAOKE VIDEO 1 - gezongen]

[KARAOKE VIDEO 2]

[KARAOKE VIDEO 2 - gezongen]

[Midi-karaoke file 1]                    [Midi-karaoke file 2]
Sequenced by: Bob Sorem                      Sequenced by: Ron Tilden

 
 

Wij zijn koningskinderen

 Wij, Gods kind'ren,
zijn koningskinderen,
een speciaal deel van Zijn familie.
Heel de wereld mag het weten:
wij, Gods kind'ren,
die kent Hij bij naam.
Door de hele eeuwigheid
loven wij Zijn naam.

Hij is onze Herder, Redder,
(Halleluja!)
onze Meester, onze Vriend,
(prijs God!)
onze Leider, onze Vader.
(Hij is liefde!)
Glorie is aan het Lam, amen.

Literal translation of We're The King's Kids:

We, God's children,
are the King's children (royal children),
a special part of His family.
The whole world may know it:
we, God's children,
He knows them by name.
Throughout all eternity
we will praise His name.

He is our Shepherd, Savior,
(Hallelujah!)
our Master, our Friend,
(praise God!)
our Leader, our Father.
(He is love!)
Glory be to the Lamb, amen.

 


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Copyright 1992 & 2017,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail