Encouraging saints around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Leif Thiborg

 
Gebaseerd op Psalm 121
 

Opwaarts kijk ik

 Opwaarts kijk ik, omhoog naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp komt van de HERE,
Maker van hemel en aard'.

1. Hij zal voorkomen dat je valt,
je Beschermer zal nooit slapen.
Zie, Hij waakt over IsraŽl,
Hij sluimert of slaapt niet.

2. De HERE, jouw Bewaarder,
Hij blijft bij je als een schaduw.
Bij dag zal de zon je niet steken,
de maan schaadt niet bij nacht.

3. De HERE behoedt je voor het kwade,
Hij bewaart je ziel en beschermt je,
daar waar je bent of waarheen je gaat,
van nu tot in eeuwigheid.

 

Literal translation of I Will Lift Up My Eyes:

I look upward, up to the mountains,
where does my help come from?
My help comes from the LORD,
Maker of heaven and earth.

1. He will keep you from falling,
your Protector will never sleep.
Look, He watches over Israel,
He slumbers nor sleeps.

2. The Lord, your Keeper,
He stays with you like a shadow.
By day the sun will not sting you,
the moon does not harm you at night.

3. The LORD will protect you from evil,
He saves/keeps your soul and protects you,
there where you are or wherever you go,
from now until forever.


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

 

Copyright 1991,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail