Encouraging people around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Bob Sorem

 

U bent mijn Herder

 U bent mijn Herder en ik ben Uw lam,
waar U leidt zal ik volgen.
Dank voor Uw liefde voor mij als zwak mens,
U stuurt mij op het rechte pad.

Voor eeuwig en altijd, aan mijn zij,
bent U mijn Meester, Heer en Gids.
Heil en genade, zij volgen mij
beide, mijn leven lang.

(herhaal vanaf het begin)

 

Literal translation of You Are My Shepherd:

You are my Shepherd and I am Your lamb,
where You lead I will follow.
Thanks for Your love for me as a weak man,
You send me to the right path.

Forever and ever, at my side,
You are my Master, Lord and Guide.
Salvation and grace, they follow me
both, all my life.

(repeat to beginning)

 


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

 

Copyright 1992, Ralph Merrifield  (written 9/2/91)
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail