Encouraging saints around the world since 1991 !!

Nederlandse bewerking door Johan Komrij
 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Bob Sorem

 
Abraham's geloof.
De exacte woorden uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Als een ballade, met veel expressie.
 

Romeinen 4:19-22

 En zijn geloof verzwakte niet toen hij,
ongeveer honderd jaar oud,
besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten
en Sara niet langer vruchtbaar was.

Hij twijfelde niet aan Gods belofte;
zijn geloof verloor hij niet,
integendeel,
hij werd erin gesterkt
en bewees zo eer aan God.

Hij was ervan overtuigd
dat God bij machte was
te doen wat Hij had beloofd,
en dat werd hem als een daad
van gerechtigheid toegerekend.
Ooooooo.

Literal translation of Romans 3:19-22:

The exact Scripture of the Dutch NBV Bible.


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Copyright 1979,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail