Encouraging saints around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands
 

[KARAOKE VIDEO]

[KARAOKE VIDEO - gezongen]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke file]
Sequenced by: Bob Sorem

 
Opgedragen aan Grahame Charles Gould.
Gebaseerd op Romeinen 6:23.
Een canon voor 4 partijen.
Dezelfde melodie wordt ook gebruikt in "In Bethlehem",
"Doxologie canon #2", "Het tragisch lot",
"Genade, lieflijk is uw klank" en "Zon en schild".
 

Romeinen 6:23 canon

 Want het loon
van de zonde_is de dood,
maar de genade van God
is het eeuwig leven in
Christus Jezus, onze Here.
Romeinen 6 vers drieŽntwintig.

Literal translation of Romans 6:23 Round:

An almost literal copy of the Dutch Scripture.


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Copyright 2018 & 1991,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail