Encouraging saints around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands
 

[KARAOKE VIDEO (canon)]

[KARAOKE VIDEO (canon) - gezongen]

[KARAOKE VIDEO (canon + SATB) - gezongen]

[KARAOKE VIDEO (SATB)]

[KARAOKE VIDEO (SATB) - gezongen]

[Bladmuziek (canon)]

[Bladmuziek (SATB)]

[Midi-karaoke (canon)]  [Midi-karaoke (SATB)]
Beide midi's zijn gemaakt door Bob Sorem

 
De Engelse tekst is afkomstig van het lied
"When I survey the wondrous cross",
geschreven door Isaac Watts in 1707. Deze tekst
is ook te vinden in het lied "Wonderbaarlijk kruis".
Het lied is als canon geschreven, maar kan
ook vierstemming worden gezongen. Dezelfde
melodie wordt gebruikt in "In Bethlehem",
"Doxologie canon #2", "Zon en schild"
en "Genade, lieflijk is uw klank".
 

Het tragisch lot

 Het tragisch lot van Christus' kruis,
die aanblik doet mijn trots teniet.
Mijn ijdel aanzien is aan gruis,
mijn zonde doet Hem veel verdriet.

O Heer, behoed me voor grootspraak,
veilig door het geslachte Lam.
Vergeefs gezwoeg dat mij goed smaakt,
offer ik op, erend Uw naam.

Kijk naar Zijn handen, voeten, hoofd,
gemengd lief en leed sijpelt neer:
leed door ons zondaars; heil beloofd,
liefde voldaan zonder verweer.

Als ik op aarde was gekroond,
mij was geen eerbetoon teveel.
Liefde zo hemelsbreed en schoon,
eist mijn ziel, mijn zijn, mij geheel.

 

Literal translation of When I Survey:

The tragic fate of Christ's cross,
that sight does destroy my pride.
My vain respect is to smithereens,
my sin causes Him a lot of grief.

O Lord, protect me from boasting,

safely through the slaughtered Lamb.
Vainly toil that tastes good to me,
I'm sacrificing, honoring Your name.

Look at His hands, feet, head,

mixed love and sorrow seeps down:
sorrow by us sinners; promised salvation,
love paid without defense.

If I was crowned on earth,

no tribute was too much for me.
Love so enormous/vast and beauteous,
claims my soul, my being, me completely. 


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Lyrics by Isaac Watts, Music by Ralph Merrifield
   Copyright 2018,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail