Encouraging saints around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands

 

[KARAOKE VIDEO versie 1]

[KARAOKE VIDEO versie 1 - gezongen]

[KARAOKE VIDEO versie 2]

[Bladmuziek]

[Midi-karaoke versie 1]
Sequenced by Richard Garber, modified by Elton Smith

[Midi-karaoke versie 2]
Sequenced by Richard Garber

 
Gebaseerd op Genesis 28:12-17.
Overweldigd zijn door Gods aanwezigheid.

 

Lieve Vader (Deze plek is geweldig)

Ik zie engelen een trap opklimmen
en afdalen van hemel naar aard'.
Aan de top staat de Heer, God van Abraham.
Hij is machtig.

Refrein:
Lieve Vader, deze plek is geweldig,
hoe mooi is het huis van God.
Aan de hemelpoort bent U aanwezig,
Uw nabijheid is goed, het is goed hier te zijn,
geweldig is dit oord, o Heer.

Ik voel opwellende zegeningen
en afdalen in hart en gebed,
samen met de gemeenschap der heil'gen.
Hij is lieflijk!  (refrein)

Alle eer aan de Oude van Dagen,
alleen Hem komt verheerlijking toe.
Eeuwigdurend zingen wij in glorie:
U bent heilig!!  (refrein)

 

Literal translation of How Awesome Is This Place:

I see angels asend a staircase
and descend from heaven to earth.
At the top stand the Lord, God of Abraham.
He is mighty.

Dear Father, this place is awesome/great,
how beautiful is the house of God.
At heaven's gate You are present,
Your proximity/nearness is good, it is good to be her,
awesome is this place, o Lord.

I feel welling blessings
and descend into heart and prayer,
togehter with the communion of saints.
He is lovely/sweet.

All honor to the Ancient of Days,
only He deserves glorification.
Perpetual we sing in glory:
You are holy!! 


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Copyright 2001, Ralph Merrifield  (written 10/3/00)
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail